Mobirise

Wonen

Het wooninitiatief is een project waar wonen en zorg gescheiden wordt. De woonkosten worden door de inwonende pgb'ers betaald vanuit hun uitkering. De begeleiding/zorg die zij genieten wordt betaald vanuit het toegekende PGB.

Wij bieden een huis waar mensen met hun beperking veilig kunnen wonen en waar vanuit men kan deelnemen aan de samenleving. Naast het bieden van ondersteuning op het vlak van lichamelijk welzijn en de algemeen dagelijkse levensverrichtingen, richten wij ons op ondersteuning van het sociaal-emotioneel welbevinden van de bewoners.

Wij streven naar een cultuur waarin sprake is van respect voor het individu en voor elkaar. Een cultuur waarin ruimte is voor het maken van eigen keuzes. Wij creëren een gezonde en gezellige leefsituatie waarin men zichzelf kan zijn, zich kan ontplooien en iets positiefs voor de ander kan betekenen.

In de woonvoorziening zjin alle faciliteiten aanwezig. Ruime eigen zit/slaapkamers (met eigen douche/wc en keukenblok), verschillende groepsruimtes (waaronder dagbestedingsruimte) en aangepast sanitair. Daarbij is er veel buitenruimte waar allerlei activiteiten worden ontplooid.


Samenstelling woongroep

Bij een volle bezetting zullen er 9 mensen in 'It Pakhûs' wonen.

6 mensen met een verstandelijke beperking
1 zorgondernemer en 1 inwonend medewerker met partner

Daarnaast is er een logeerkamer welke beschikbaar is voor:

  • noodopvang
  • kortdurende begeleiding van mensen om bijvoorbeeld de thuissituatie even te ontlasten
  • ter voorbereiding van het (begeleid) zelfstandig gaan wonen
  • vakantie

Wie kunnen er in de leefgroep wonen?

Wij gaan uit van een heterogene samenstelling qua leeftijd, zorgzwaarte en behoefte aan ondersteuning. Bewoners ontlenen een meerwaarde aan het wonen in een groep met mogelijkheden daarnaast zo zelfstandig mogelijk te zijn. Bewoners kunnen vanuit de thuissituatie worden aangemeld of vanuit een zorginstelling. Wij denken dat indicatie zzp vg 03 t/m 06 het beste past. Maar neem gerust contact op als je een andere indicatie hebt.