website templates

Visie

It Pakhus vindt het belangrijk om mensen met een verstandelijke beperking een veilige omgeving aan te bieden. Waar warmte, gezelligheid en huiselijkheid voorop staan. Dit willen wij creëren door met elkaar lief en leed te delen en door vooral verbinding met elkaar te maken. De zorgondernemer en een zorgbegeleider wonen en leven zelf ook in It Pakhus om zo een omgeving te realiseren die kleinschalig wonen voor mensen met een beperking mogelijk maakt.

Wonen in een kleinschalige woonvorm, geïntegreerd in het maatschappelijk gebeuren van een dorp, vinden wij een essentiële voorwaarde om, zo volwaardig als mogelijk, deel te kunnen nemen aan de samenleving. Kleinschalig wonen biedt ons inziens ook optimale voorwaarden om privacy, zelfstandigheid en keuzevrijheid gestalte te geven. Wanneer de maatschappij verandert heeft dit ook effect op de zorg. Door jarenlange ervaring als medewerkers in de (grootschalige) zorg, zijn we tot de conclusie gekomen dat kleinschalig wonen de toekomst is voor mensen met een beperking die niet zelfstandig kunnen wonen. Het leven in de groep en als individu zal het uitgangspunt zijn van onze werkwijze. Wij vormen een woongroep waar ieders kwaliteiten tot bloei kunnen komen ondanks, of misschien wel dankzij, de beperkingen die ieder mens heeft.