free web templates

Ik ben Sandra van de Donk

Ik ben geboren in Eindhoven op 27 april 1965. Na de mavo en de havo heb ik HBO inrichtingswerk gestudeerd in Sittard. Mijn specialisatie was mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrie. Vanaf mijn 20e werk ik met mensen met een verstandelijke beperking. Een groot deel was dat in een antroposofische woonwerkgemeenschap in Brabant. Daar heb ik veel gezien en geleerd. Ik heb er ook de Antroposofische en reguliere Z-opleiding gevolgd en ben voor beiden geslaagd. Ik heb verschillende cursussen gevolgd met als thema: autisme, seksualiteit en een verstandelijke beperking, agressie hantering enz. Ik heb er 15 jaar in een woongroep met 10 mensen gewerkt. Vaak werkten we alleen, maar wel met een systeem om eventueel collega's van andere huizen op te kunnen roepen. Twaalf jaar geleden ben ik naar Friesland verhuisd. Ik wilde dichter bij het water wonen, omdat mijn passie zeilen en varen is. Ik begon in Sneek bij Philadelphia met het opzetten van een kleinschalig woonproject. Daarna heb ik een tijd op Maykehiem gewerkt. Allebei instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. Ik heb 10 jaar gewerkt in de ambulante thuisbegeleiding. Verslavingsproblematiek, autisme, psychiatrische ontwikkelingsstoornissen, enz. maakten onderdeel uit van mijn werk als begeleidster. Ik miste het werken met mensen met een verstandelijke beperking. Ik miste het samen leven, de humor en vooral de verbinding die je met mensen maakt als je met elkaar gaat leven. Binnen de reguliere instellingen ben ik tegen veel aan gelopen, waarvan ik dacht het anders te willen doen. Ik heb er heel veel zin in om nu te laten zien hoe het ook kan in de zorg.