develop your own website

Visie op dagbesteding

It Pakhûs is van mening dat het hebben van werk/een goede daginvulling belangrijk is in het leven van een mens. Het levert hem/haar veel op.

 • Sociale contacten
 • Een gevoel van waardering en trots
 • Weten wat een weekend of vrije dag betekent
 • Inkomen/zakgeld
 • Leren iets te moeten doen waar je niet altijd zin in hebt
 • Jezelf ontwikkelen
 • Weten waarvoor je 's morgens opstaat
 • Trouw zijn aan je zelf en je werkgever/begeleider
 • Enz.

Dit geldt voor ieder mens. Onze dagbesteding bestaat dan ook uit nuttige, of voor jou zinvolle, activiteiten. Centraal uitgangspunt is dat de deelnemer een meerwaarde kan ontlenen aan de invulling van zijn/haar dagbesteding. 


De dagbesteding op It Pakhûs

Op dit vlak zijn diverse mogelijkheden. Voor de bewoners van It Pakhûs geldt:

 • Continuering van dagbesteding die mensen al hebben
 • Dagbesteding aangeboden binnen ons bedrijf

Voorbeelden van mogelijke dagbesteding:

 • Biologische groente tuin opzetten en bewerken
 • Kleinvee verzorgen
 • Houtwerkplaats
 • Tuinmeubels (hout) opknappen
 • Auto's wassen
 • Huishoudelijk werk
 • Brood bakken, jam maken enz.
 • Schilderles van een echte kunstschilder
 • Diensten voor het dorp
 • (Verenigings)folders rondbrengen
 • Anti Vlieggordijnen maken van plastic doppen
 • Boodschappenservice aan huis
 • Vakken vullen bij de Poiesz (supermarkt) samen met een begeleider
 • enz.

De dagbesteding wordt geleid door gekwalificeerde begeleiders. Er is veel persoonlijke begeleidng. Daarnaast werken we met vrijwilligers voor ondersteuning van de activiteiten.

Aan de dagbesteding kunnen ook mensen van buiten It Pakhûs deelnemen. Oud, jong, met een verstandelijke, psychiatrische of fysieke beperking, alzheimer noem maar op. Iemand moet passen in de groep en een voor hem/haar fijne dag bij ons kunnen genieten met wat dan ook te doen.

.